Propolis Mouth Spray 10 ml. Propolis Mouth Spray 10 ml. Propolis Mouth Spray 10 ml.

 

         เพื่อลมหายใจที่หอมสดชื่นมีเสน่ห์ระดับ Premium ภายใน 3 วินาที ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

ซึงเป็นสาเหตุของปัญหาต่างๆในช่องปาก นอกจากนี้ยังมี Postbiotics ถึง 2 ชนิด จากญี่ปุ่น

ที่ช่วยปรับสมดุลในลำไส้เพื่อป้องกันโรคกรดไหลย้อนและ สร้างลมหายใจหอมสดชื่นมีเสน่ห์

ระดับ Premium ภายใน 3 วินาที เพื่อให้คุณมั่นใจว่ามีลมหายใจที่ หอมสดชื่น

แม้ตอนสวมหน้ากากอนามัยในช่วงที่สถานการณ์ Covid-19 ระบาดอยู่คุณสมบัติฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

S.Mutanลดอาการคออักเสบจากเชื้อ Virus และแบคทีเรียลดปัญหาของเหงือกและฟันแผลในปาก

ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียระงับกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นส่งเสริมสุขภาพช่องปากลดการเกิดกรดไหลย้อน

 

 

 

         เพื่อลมหายใจที่หอมสดชื่นมีเสน่ห์ระดับ Premium ภายใน 3 วินาที ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

ซึงเป็นสาเหตุของปัญหาต่างๆในช่องปาก นอกจากนี้ยังมี Postbiotics ถึง 2 ชนิด จากญี่ปุ่น

ที่ช่วยปรับสมดุลในลำไส้เพื่อป้องกันโรคกรดไหลย้อนและ สร้างลมหายใจหอมสดชื่นมีเสน่ห์

ระดับ Premium ภายใน 3 วินาที เพื่อให้คุณมั่นใจว่ามีลมหายใจที่ หอมสดชื่น

แม้ตอนสวมหน้ากากอนามัยในช่วงที่สถานการณ์ Covid-19 ระบาดอยู่คุณสมบัติฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

S.Mutanลดอาการคออักเสบจากเชื้อ Virus และแบคทีเรียลดปัญหาของเหงือกและฟันแผลในปาก

ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียระงับกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นส่งเสริมสุขภาพช่องปากลดการเกิดกรดไหลย้อน

 

 

         เพื่อลมหายใจที่หอมสดชื่นมีเสน่ห์ระดับ Premium ภายใน 3 วินาที ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

ซึงเป็นสาเหตุของปัญหาต่างๆในช่องปาก นอกจากนี้ยังมี Postbiotics ถึง 2 ชนิด จากญี่ปุ่น

ที่ช่วยปรับสมดุลในลำไส้เพื่อป้องกันโรคกรดไหลย้อนและ สร้างลมหายใจหอมสดชื่นมีเสน่ห์

ระดับ Premium ภายใน 3 วินาที เพื่อให้คุณมั่นใจว่ามีลมหายใจที่ หอมสดชื่น

แม้ตอนสวมหน้ากากอนามัยในช่วงที่สถานการณ์ Covid-19 ระบาดอยู่คุณสมบัติฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

S.Mutanลดอาการคออักเสบจากเชื้อ Virus และแบคทีเรียลดปัญหาของเหงือกและฟันแผลในปาก

ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียระงับกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นส่งเสริมสุขภาพช่องปากลดการเกิดกรดไหลย้อน